Ülkemizdeki Endüstriyel Atıksuların Arıtımı ve Geri Kazanımında Membran Proseslerinin Kullanılması Artık Bir Zorunlulukmudur Are membrane processes becoming a must for industrial wastewater treatment and reuse in Turkey


KİTİŞ M., YİĞİT N. Ö. , KÖSEOĞLU H., HARMAN B. İ.

Black Sea International Environmental Symposium, Giresun, Turkey, 25 - 29 August 2008

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Giresun
  • Country: Turkey