Engelli Bireylerin Sağlık Hizmetlerine Ulaşılabilirlik Düzeyi İle Yaşam Doyumu Arasındaki İlişki: Isparta İli Örneği


ÇETİNTÜRK İ., EV KOCABAŞ D., ERDEM R.

2. Ulusal 12. Uluslararası Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, 11 - 13 October 2018, pp.660-675

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Page Numbers: pp.660-675
  • Süleyman Demirel University Affiliated: Yes