Örgütlerde İnformal İletişim Süreci Kavramsal Bir Çerçeve


BEKTAŞ M., ERDEM R.

Afyon Kocatepe Üniversitesi İİBF Dergisi, vol.17, no.1, pp.125-139, 2015 (Peer-Reviewed Journal)