Sağlık Teknolojisi Değerlendirme Kavramsal Bir Çerçeve


YİĞİT A., ERDEM R.

Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.1, no.23, pp.215-249, 2016 (Peer-Reviewed Journal)