İdrar örneklerinden izole edilen enterokok suşlarından E. faecalis’in in vitro fosfomisin direncinin araştırılması: ön çalışma


Bayram A., Şamlıoğlu P., Ağuş N., ŞİRİN M. C. , Karaca Derici Y., Yılmaz Hancı S., ...More

36. Türk Mikrobiyoloji Kongresi, Turkey, 12 - 16 November 2014

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey