Türkiye’de 2000 Yılı Sonrası Dış Göçlerin Göç Yoğunluk Haritaları ile İl Bazında Analiz Edilmesi


SEZGİN A., Meral E.

VI. YILDIZ ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, 12 - 13 December 2019

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text