Erken Çocukluk Çağında Radyoterapi Sonrası Gelişen Kök Agenezisi ve Kök Malformasyonları: Vaka Raporu


BÜYÜKÇAVUŞ M. H.

2. Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Yaşam Kongresi, 24 - 27 April 2019

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text