Sağlık Sektörü Çalışanlarının Sağlık Yöneticiliğine Bakış Açılarının Değerlendirilmesi


ERDEM R. , YILMAZ N. , ERDEM İ., KAYA E. , KEKLİK B.

3rd International Congress on Healthcare Management, Antalya, 12 - 15 December 2012

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text