Sağlık Hizmetlerinde Bilgi Asimetrisinin Arz-Talep İlişkileri Üzerine Etkileri


KEKLİK B. , KAYA E. , OKSAY A. , UYSAL Ş. A.

Uluslararası Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi (International Congress on Knowledge, Economy Management), 23 - 25 June 2011, pp.315-323

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Page Numbers: pp.315-323