Employee Satısfactıon Research In Cıty Hospıtal: Isparta Provısıon (Şehir Hastanesinde Çalışan Memnuniyeti Araştırması: Isparta İli Örneği)


İZGÜDEN D., GÖKKAYA D., ERDEM R.

1. Uluslar arası 11. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, 13 - 15 October 2017

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Süleyman Demirel University Affiliated: Yes