SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DÖNEM 2 ÖĞRENCİLERİNİN FİZYOLOJİ SINAVI ANKSİYETESİNİN İNCELENMESİ: MODİFİED SCİENCE ANXİETY SCALE VE WESTSİDE TEST ANXİETY SCALE


Yalçın A., Yağcı Ü., ASLANKOÇ R. , KARAİBRAHİMOĞLU A. , SAYGIN M.

1. International Health Science and Life Congress, 2 - 05 May 2018

  • Publication Type: Conference Paper