Turizm Sektöründe Benzer ve Farklı Yönleriyle Mekansal Bilgi Dinamikleri Karşılaştırmalı Bir Değerlendirme


DULUPÇU M. A. , ÜNLÜ H., SEZGİN A., ŞENTÜRK C., ÖZKUL G., DEMİREL O., ...More

2. Kentsel ve Bölgesel Araştırmalar Sempozyumu (KBAM), Turkey, 8 - 09 December 2011

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Country: Turkey