Sağlık Hizmetlerinde Maliyet Etkililik Analizi


YİĞİT V., ERDEM R.

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.19, no.2, pp.211-236, 2014 (Peer-Reviewed Journal)