İntradural lomber disk hernisi olgu sunumu


KERMAN M., COŞKUN K. K. , ŞENOL N.

Türk Nöroşirürji Derneği 27. Bilimsel Kongresi, Turkey, 12 - 16 April 2013

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey