Yönetimde Kayırmacı Uygulamalar Kavramsal Bir Çerçeve


ÖZKANAN A., ERDEM R.

Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.20, no.2, pp.179-206, 2014 (Peer-Reviewed Journal)