A PRODUCTIVITY ENHANCER TECHNOLOGY IN MEDICAL EQUIPMENT MANAGEMENT: RADIO-FREQUENCY IDENTIFICATION (RFID)


TENGİLİMOĞLU D., YİĞİT V.

Verimlilik Dergisi, vol.4, no.4, pp.51-74, 2016 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 4 Issue: 4
  • Publication Date: 2016
  • Journal Name: Verimlilik Dergisi
  • Page Numbers: pp.51-74
  • Süleyman Demirel University Affiliated: Yes

Abstract

Reducing waste and increasing efficiency in health care is a global problem. To solve these problems, a number of tools, techniques, methods and technologies are utilized. In recent years, Radio Frequency Identification (RFID) technology is often preferred in the health care sector to increase productivity as it has been used in other sectors. Using RFID technology in tracking and controlling patients, staff, equipment, materials, fixture and stocks in healthcare industry has become very popular worldwide. Hospitals consume most of the health expenses and costs of medical materials, medicine and medical equipment generate 40 %-45 % of their budgets. Hospitals are required to benefit from RFID technology to manage their budgets effectively and efficiently, to provide cost-effective health services and to ensure increase in patient safety and service quality. The aim of this article is to investigate the theoretical developments in the usage of RFID system as a productivity assessment technique in effective management of medical supplies in healthcare sector.
Sağlık hizmetlerinde israfın azaltılması ve verimliliğin artırılması küresel bir sorun olup bu sorunları çözebilmek için bir takım araç, teknik, yöntem ve teknolojilerden yararlanılmaktadır. Diğer sektörlerde kullanıldığı gibi sağlık sektöründe Radyo Frekanslı Tanımlama (RFID) teknolojisi ile verimliliği artırmak son yıllarda sıkça tercih edilmektedir. Dünyada sağlık sektöründe RFID teknolojisinin; hasta, personel, cihaz, malzeme, demirbaş, stok takip ve denetiminde kullanımı çok popüler hale gelmiştir. Sağlık harcamalarının önemli bir bölümünü tüketen hastanelerde bütçenin yaklaşık % 40-45'ini tıbbi malzeme, ilaç ve tıbbi malzeme giderleri oluşturmaktadır. Hastanelerin, bu bütçeleri etkili, verimli bir şekilde yönetmeleri, maliyet etkili sağlık hizmeti sunmaları, hasta güvenliği ve hizmet kalitesinde artış sağlamaları için RFID teknolojisinden yararlanmaları gerekmektedir. Bu makalenin amacı sağlık sektöründe tıbbi malzemelerin etkin yönetiminde bir verimlilik değerlendirme tekniği olarak RFID sisteminin kullanımı ile teorik gelişmeleri incelemektir.