The First Three Weeks Of The Covid-19 In Turkey


İnce F., Evcil F. Y.

Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.11, no.2, pp.236-241, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Objective: To investigate Covid-19 pandemic's first three weeks in Turkey and measures for struggle with this and to provide information obtained. Material-Method: In this study, official publications, announcements and statements related to the subject and the developments announced through press were followed. Decisions and Circulars published by Presidency and other state organs have been found and these were examined and evaluated in accordance with chronological methodology. Results: With detection of Covid-19 in China, Turkey has taken necessary measures for no spread of disaese on their own soil. Measures’s result first Covid-19 case was seen in Turkey on 11 March 2020. On March 17, first death occurred due to this disease. Turkey has increased its measures with appearance of disease in its territory. These can be listed as follows; restriction of border crossings, transition to distance education instead of face to face model, firstly playing sports competitions without audience and after that completely postponing the games, limitting public officials' go abroad, stopping flights, closing all places that can be together collectively, switching to pandemic system, interrupting pray with the congregation in mosques, prohibition of leaving the home for the risk groups, isolation and quarantine practices, restrictions on transportation, economic measures and other measures. Conclusions: Just as whole world, Turkey came under impact of Covid-19 pandemic. It is understood that Turkey had taken the measures social distance and isolation in the first stage. The measures were gradually increased and tightened according to course of disease. In addition to this, hygiene has always been at the forefront besides issues that have been addressed from very beginning. In this way, it is considered that to reduce the spread of pandemic and prevent possible agglomeration to health institutions. With overcoming of Covid-19, which is very different from all previous pandemics and has caused life to stop, the knowledge and experiences learned from this struggle will be very important acquirements for next years. Keywords: Covid-19, Turkey, Measures, Pandemic.

Amaç: Covid-19’un Türkiye’deki ilk üç haftasını ve bu salgınla mücadele kapsamında alınan tedbirleri araştırmak ve bunlarla ilgili bilgileri sunmaktır. Materyal-Metot: Çalışma kapsamında konuyla ilgili resmî yayınlar, duyurular ve açıklamalar ile basın-yayın aracılığıyla ilan edilen gelişmeler takip edilmiştir. Cumhurbaşkanlığı ve diğer devlet organlarınca yayımlanmış Kararlar ve Genelgeler bulunmuş, kronolojik metodolojiye uygun olarak inceleme ve değerlendirmeleri yapılmıştır. Bulgular: Covid-19’un Çin’de Aralık 2019'da görülmesiyle birlikte, Türkiye'nin bu salgının memlekete yayılmaması için aldığı önlemler sonucu ilk vaka 11 Mart 2020 günü görülmüştür. 17 Mart 2020’de ise Covid-19 kaynaklı ilk can kaybı meydana gelmiştir. Hastalığın Türkiye’de görülmesiyle birlikte alınan tedbirler de artırılmıştır. Bunlar sınır geçişlerinin kısıtlanması, yüz yüze eğitim yerine uzaktan eğitime geçilmesi, spor müsabakalarının önce seyircisiz oynanması sonra tümüyle ertelenmesi, kamu görevlilerinin yurt dışına çıkışlarına kısıtlama getirilmesi, uçuşların durdurulması, toplu olarak bulunulabilecek tüm mekânların kapatılması, pandemi sistemine geçilmesi, camilerde cemaatle namaza ara verilmesi, risk grubundakilere evden çıkma yasağı getirilmesi, tecrit ve karantina uygulamaları, ulaşımda sınırlamaya gidilmesi, ekonomik önlemler ve diğer tedbirler olarak sıralanabilirler. Sonuç: Tüm dünyayla birlikte Türkiye’yi de etkisi altına alan Covid-19’a karşı ilk aşamada alınan tedbirlerin sosyal mesafeyi koruma ve izolasyon olduğu anlaşılmaktadır. Hastalığın seyrine göre tedbirler kademeli olarak artırılmış ve sıkılaştırılmıştır. Bununla birlikte ilk baştan itibaren üzerinde durulan konuların yanı sıra hijyen de hep ön planda tutulmuştur. Bu sayede yayılımın azaltılması ve sağlık kuruluşlarına olası yığılmanın önüne geçilmesi düşünülmüştür. Önceki tüm salgınlardan çok farklı olarak adeta hayatın durmasına neden olan Covid-19’un üstesinden gelinmesi ile birlikte bu mücadeleden öğrenilen bilgiler ve yaşanılan tecrübeler gelecek yıllar için çok önemli birikimler olacaktır. Anahtar kelimeler: Covid-19, Türkiye, Tedbirler, Salgın