Yönetimde Kayırmacı Uygulamalar Üzerine Nitel Bir Çalışma


ÖZKANAN A., ERDEM R.

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.2, no.2, pp.7-28, 2015 (ESCI)