Periodontitisin Oluşturduğu Sistemik İnflamatuvar Yüklenmeyle Koroner Arter Hastalığı Arasındaki İlişki. sayfa 167


temelli b., ay z. y. , VAROL E. , AKSOY F. , USKUN E.

Türk Periodontoloji Derneği 45. Bilimsel Kongresi ve 25. Sempozyumu., Turkey, 12 - 14 November 2015

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey