Pseudomonas aeruginosa Klinik İzolatlarının Değişimli Alan Jel Elektroforezi (Pulse-Field Gel Electrophoresis, PFGE) Yöntemiyle Moleküler Tiplendirilmesi


ÖNEM E. , ÜNALDI Ö., ARI F. F.

1st International Health Sciences and Life Congress, 2 - 05 May 2018

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text