Hastane Çalışanlarının Sapkın Davranış Algılarıyla Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişkinin Araştırılması


İSPİRLİ A., ERDEM R.

2. Ulusal 12. Uluslararası Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, 11 - 13 October 2018, pp.58-74

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Page Numbers: pp.58-74
  • Süleyman Demirel University Affiliated: Yes