Asemptomatik Tam Gömük Alt Yirmi Yaş Dişlerinin Foliküllerinde Ki-67 ve p53 Ekspresyonunun Değerlendirilmesi


BURHANOĞLU E., ÇINA AKSOY M., ASLAN KOŞAR P.

Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.8, no.3, pp.1-7, 2017 (Peer-Reviewed Journal)