Sağlık Çalışanlarının Örgütsel Bağlılık, Örgütsel Değişime Açıklık ve Örgüt Sağlığı Algıları Arasındaki İlişkilerin Yapısal Eşitlik Modeli İle İncelenmesi


TÜFEKCİ N. , GÜL İ., KEKLİK B.

2.Uluslararası 12.Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, 11 - 13 October 2018

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text