Modernizm Öncesi ve Sonrası Batı Toplumlarında İnsan Haklarının Kavramsallaştırılması


GÜRKAYNAK M., iren a. a.

süleyman demirel üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü dergisi, 2016 (Peer-Reviewed Journal)