The Impact of Transformative Power of Suffering on Life Satisfaction in Hospital Workers (Hastane Çalışanlarında Acının Dönüştürücü Gücünün Yaşam Doyumu Üzerine Etkisi)


İZGÜDEN D., ERDEM R.

1. Uluslar arası 11. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, 13 - 15 October 2017

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Süleyman Demirel University Affiliated: Yes