Yüzeyel mikoz ön tanısı olan hastalardaki fungal etkenlerin dağılımı


Bayram A., Karaca Derici Y., ŞİRİN M. C. , Yılmaz Hancı S., Yılmaz N., Şamlıoğlu P., ...More

3. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi, Turkey, 18 - 22 November 2015

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey