Akut alt solunum yolu enfeksiyonu olan hastaların solunum virüslerinin prevalansı ve mevsimsel dağılımı


Yılmaz N., Karaca Derici Y., Yılmaz Hancı S., Ağuş N., ŞİRİN M. C. , Bayram A., ...More

3. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi, Turkey, 18 - 22 November 2015

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey