Okul Yöneticilerinin Duygusal Zekaları ve ZamanYönetimi Algıları ile Stres Yönetme Becerileri Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi”


YILDIRIM A., TOKGÖZ A.

11. Uluslararası Eğitim Yönetimi Forumu EYFOR-11, 17 - 21 November 2020

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text