DENS İNVAJİNATUS VE TEDAVİ YAKLAŞIMLARI: DÖRT OLGU SUNUMU


Creative Commons License

Öz E., Kırzıoğlu Z.

Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, vol.30, no.2, pp.300-305, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Dens invajinatus, diş dokularının kalsifikasyonundan önce, mine organının dental papilla içerisine uzanmasıyla meydana gelen, sıklıkla daimi üst lateral dişlerde görülen gelişimsel bir anomalidir. Yapılan çalışmalarda, prevalansının %0.04-12 arasında değiştiği bildirilmiştir. Tedavi yaklaşımları, dens invajinatus tipine, kök-kanal morfolojisine ve periapikal patoloji varlığına göre değişkenlik gösterebilmektedir. Bu dişlerin erken dönemlerde teşhis edilmesi, uygun tedavi planlamasının yapılması ve düzenli aralıklarla kontrol edilmesi dişlerde gelişebilecek patolojilerin önlenebilmesi açısından önemli olmaktadır. Bu olgu raporunda, üst lateral dişlerinde Tip I ve Tip II dens invajinatusa sahip dört olgunun klinik ve radyografik bulgularını ve bu dişlere uygulanan tedavi yaklaşımlarını sunmak amaçlanmıştır.