Yüksek risk insan Papilloma Virus prevalans ve genotip dağılımı ile servikal smear sonuçlarının değerlendirilmesi


Yılmaz N., Bayram A., Karaca Derici Y., Yılmaz Hancı S., Ağuş N., Doğan G., ...More

4. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi, Turkey, 8 - 12 November 2017

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey