Bir Tıp FakEvaluation of the Views of the Students of a Medical Faculty about the Medical History Lessonültesinde Öğrenim Gören Öğrencilerin Tıp Tarihi Dersi Hakkındaki Görüşlerinin Değerlendirilmesi


Creative Commons License

İnce F., Batmaz K.

Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Dergisi, vol.11, no.3, pp.502-511, 2021 (Peer-Reviewed Journal)