Benzoik asit ve Benzoik asit türevlerinin 2-Propanol ortamında Tetrabutilamonyum Hidroksit ve Trietilamin ile potansiyometrik ve kondüktometrik Titrasyonları


Gündüz T., Alsancak G., Öztaş S. G. , AKTAŞ A. H.

Kimya 93 KTÜ, Trabzon, Turkey, 12 - 18 June 1993, pp.195

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Trabzon
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.195