VIII. Yüzyılda Bir Müslüman Türk Fetâ: Abdullah ibn Mübârek ve Fütüvvet Anlayışı


BARDAKÇI M. N.

III. Uluslararası Ahilik Sempozyumu, XIII. Yüzyıla Kadar Türk ve İslâm Dünyasında Ahiliğin Temelleri, Kırşehir, Turkey, 5 - 07 October 2017, vol.2, pp.735

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Volume: 2
  • City: Kırşehir
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.735