Metabolik sendromlu obezlerde subkutan yağ dokuda tip II deiyodinaz gen ekspresyonu azaltmaktadır


AKARSU E., KORKMAZ H. , OĞUZKAN BALCI S., BORAZAN E., KORKMAZ S., TARAKÇIOĞLU M.

51. Ulusal Diyabet Kongresi, Turkey, 22 - 26 April 2015

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey