Gelecek Rekabeti ve Girişimci İşletmecilik Yaklaşımı: Türkiye Üretim İşletmeleri için Bir Modelleme Çalışması ve Yol Haritası Araçlarını Değerlendirme 07-09 Haziran Celal-Abad-Kırgızistan


PAPATYA N. , PAPATYA G. , HAMŞIOĞLU A. B.

3. Uluslar arası Sosyal Bilimler Kongresi-Türk Dünyasında Sosyal Bilimler: Kuram, Yöntem ve Uygulamala, Kyrgyzstan, 5 June - 09 May 2005, pp.823-847

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Country: Kyrgyzstan
  • Page Numbers: pp.823-847