Kombine Çevrim Santrallerinde Isıl Verim Ve Maksimum Güç Çıktısı çin Optimum artların Belirlenmesi


İPEK O., KORU M.

NUCLEAR&RENEWABLE ENERGY RESOURCES CONFERENCE with INTERNATIONAL PARTICIPATION, 28 - 29 September 2009

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text