Geniş Alveol Yarıklarının Onarımında Farklı Cerrahi Tedavi Seçenekleri


ALTUNTAŞ S. H. , FINDIK Y. , ESENLİK E. , YAVUZ D. D. , USLUSOY F. , BAYKUL T. , ...More

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 37. Ulusal Kurultayı, Sheraton Otel, Ankara, Turkey, 4 - 07 November 2015

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey