Bilateral kulak enfeksiyonu sonrası gelişen bilateral subdural ampiyem olgu sunumu


ŞENOL N., KAYA O., KARAASLAN T., ERTİLAV K.

Türk Nöroşirürji Derneği 29. Bilimsel Kongresi, Turkey, 17 - 21 April 2015

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey