INVENTORY CONTROL ANALYSIS IN HOSPITALS: AN APPLICATION IN AKDENİZ UNIVERSITY HOSPITAL


YİĞİT V.

Sayıştay Dergisi, vol.0, no.93, pp.105-128, 2014 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 0 Issue: 93
  • Publication Date: 2014
  • Journal Name: Sayıştay Dergisi
  • Page Numbers: pp.105-128
  • Süleyman Demirel University Affiliated: Yes

Abstract

Around 35-40 % of the expense budget is spent on buying medical materials in hospitals. This necessitates effective and efficient management of the medical materials. Drugs are one of the most important inputs in the delivery of health services and constitute a significant part of the inventory costs of hospitals. Therefore, in order to minimize inventory costs, inventory control techniques can be used as important management tools. The purpose of this study was to analyze annual drug expenditure of a university hospital using ABC and VED analysis methods. The study was carried out in the pharmacy of Akdeniz University Hospital In this study, 23.205.114-TL was paid for 1328 drugs. At the end of the study, it was detected that drug expenditures constituted 9.1 % of the total hospital budget. According to the ABC analysis, about 3.24 % of the drugs accounted for 70.11 % of the annual drug expenditure (43 drugs) as category A drugs. Another 7.68 % of the drugs (102 drugs) constituted 19.91 % of the annual drug expenditure (B category) while the remaining 89.08 % (1183 drugs) accounted for only 9.98 % of the annual drug expenditure (C category). According to the VED analysis, about 25.15 % of the drugs were classified as vital drugs, 52.48 % as essential drugs and the remaining 22.36 % as optional drugs. ABC-VED matrix analysis determined that, out of 1328 drugs, 358 (22.47 %) items were class I, 700 (70.58%) were class II and 270 (6.96%) were class III drugs. As a result, there is an urgent need for the implementation of scientific inventory management tools for effective and efficient management of the medical materials in hospitals
Hastane gider bütçesinin yaklaşık % 35-40'ı tıbbi malzeme giderleri için harcanmaktadır. Bu durum tıbbi malzemelerin etkin ve verimli bir şekilde yönetilmesini zorunlu kılmaktadır. İlaçlar, sağlık hizmeti sunumunda en önemli girdilerinden biri olup hastanelerin stok maliyetlerinin önemli bir kısmını oluşturmaktadır. Hastaneler stok ve stoksuzluk maliyetlerini minimize etmek için hem maliyet hem de hayati öneme sahip olup olmama durumuna göre ilaçları stoklamaktadır. Bunu başarılı bir şekilde uygulayabilmek için hastanelere özgü stok kontrol yöntemlerinden yararlanılmaktadır. Bu çalışmanın amacı, bir üniversite hastanesinin yıllık ilaç harcamalarının ABC-VED analiz yöntemlerine göre analiz edilmesidir. Araştırma Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Eczane bölümünde yürütülmüştür. Bu çalışmada 1328 ilaç için 23.205.114-TL harcama yapılmıştır. Araştırma sonucunda toplam hastane gider bütçesinin % 9.1'ini ilaç harcamalarının oluşturduğu tespit edilmiştir. ABC analizine göre, ilaçların % 3,24'ü, yıllık ilaç harcama tutarının %70,11 (43 ilaç)'ini A kategorisi ilaçlar oluşturmaktadır. Diğer %7,68 ilaç yıllık ilaç harcama tutarının % 19,91 (102 ilaç)'ini oluşturmakta (B kategori), geri kalan % 89,08 ilaç (1183 ilaç) ise yıllık ilaç harcamasının sadece %9.98'ini oluşturmaktadır (C Kategori). VED analizine göre, ilaçların yaklaşık %25,15'i hayati ilaçlar, % 52,48'i gerekli ilaçlar geri kalan % 22,36 ise isteğe bağlı ilaçlar olarak sınıflandırılırmıştır. ABC-VED matris analizi 1.328 kalem ilacın 358 kalemi (%22,47) kategori I, 700 (% 70,58) kalemi kategori II, ve 270 (% 6.96) kalemi ise kategori III olduğunu tespit edilmiştir. Sonuç olarak hastanelerde tıbbi malzemelerin etkin ve verimli yönetilmesi için bilimsel stok yönetimi uygulamalarına acil olarak ihtiyaç duyulmaktadır