İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın hastalıkları ve doğum polikliniğine başvuran 30 yaş ve üstü hastalarda servikal kanserlerde tarama amacıyla yapılan servikal sürüntü örneklerinde HPV-DNA ve tiplerinin sıklığının araştırılması


Bayram A., Karaca Derici Y., Yılmaz N., Yılmaz Hancı S., Ağuş N., ŞİRİN M. C. , ...More

36. Türk Mikrobiyoloji Kongresi, Turkey, 12 - 16 November 2014

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey