Kuzeybatı Pisidia Bölgesinde Hellenistik ve Roma Dönemlerinde Koloni Kentleri ve Kırsal Yerleşmeleri


HÜRMÜZLÜ KORTHOLT B. , HECEBİL U., ÇELİK Ç.

Antik çağda Akdeniz'de Kırsal ve Kent, 7 - 09 April 2016

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text