Türkiye de Yükseköğretim Hizmetinin Sunumunda İnovatif Bir Uygulama Örneği Süleyman Demirel Üniversitesi Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulu


YAVUZ A., GÖZE KAYA D. , ŞATAF C.

11th International Conference on Knowledge, Economy Management, 27 - 30 November 2013

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text