Üçüncü basamak bir sağlık kuruluşunda HBsAg negatif hastalarda Anti HDV antikor test istemlerinin değerlendirilmesi ve maliyeti (Ön çalışma)


Yılmaz Hancı S., Karaca Derici Y., ŞİRİN M. C. , Yılmaz N., Ağuş N., Bayram A.

2. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi, Turkey, 10 - 13 November 2013

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey