Doçentlik Sürecinin Karoşi Karoshi ve Yoğun Çalışma Çerçevesinde Değerlendirilmesi


ÇELİK R., AKKAŞ E., YILMAZ N., ERDEM R., ALKAN A., ERDEM İ.

22. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Turkey, 22 - 24 May 2014

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Country: Turkey
  • Süleyman Demirel University Affiliated: Yes