Deneysel Sıçan Hiperokzalüri Modelinde Viburnum Opulus un Gilaburu Taş Oluşumu Üzerine Etkilerinin Araştırılması


OKSAY T., ÇAPKIN T., AŞÇI H., BAŞPINAR Ş., BÜYÜKBAYRAM H. İ. , SOYUPEK A. S. , ...More

11. Ulusal Endoüroloji Kongresi, Antalya, Turkey, 23 - 26 April 2015

  • Publication Type: Conference Paper
  • City: Antalya
  • Country: Turkey