Düşük yoğunlukta kesikli ultrason uygulamasının otojen kemik grefti iyileşmesi üzerine etkisi


Fındık Y. , Baykul T.(Executive)

Project Supported by Higher Education Institutions, 2009 - 2011

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: May 2009
  • End Date: May 2011