Farklı Periodontal Hastalıklarda Periodontal İnflame Yüzey Alanı İle Lokal Ve Sistemik Pro- Ve Anti-inflamatuvar Belirteçlerin İlişkisi


YETKİN AY Z. (Executive), TAN A.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2017 - 2019

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: December 2017
  • End Date: July 2019