TÜBİTAK 1007 Yerüstü Kıyı ve Geçiş Suları için Çevresel Hedeflerin Belirlenmesine Yönelik Metodolojinin Geliştirilmesi Büyük Menderes Havzası Pilot Çalışması


Pamukoğlu M. Y. (Executive)

TUBITAK Project, 2013 - 2019

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: December 2013
  • End Date: February 2019