İnsizyonel Herni modeli oluşturan ratlarda adezyonların önlenmesinde seprafilm etkinliği.


ÇETİN R. (Executive), TARHAN Ö. R.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2000 - 2001

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: March 2000
  • End Date: March 2001