Yapay Ağır Agregalarla Üretilen Ağır Betonların Özelliklerinin Araştırılması


KILINÇARSLAN Ş. (Executive)

Project Supported by Higher Education Institutions, 2012 - 2013

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: April 2012
  • End Date: October 2013